Turforslag

FOLEHAVNA
- Sandefjords
utpost

Foto: Eirik Dahl / Vestfoldguide | 3 min lesing

Folehavna er et herlig friområde som passer utmerket for turgåing, bading, eller bare for å nyte utsikten til Skagerrak. De fascinerende formasjonene på svabergene her ute, er noe du absolutt bør få med deg når du først er her ute. Formasjonene og jettegrytene har blitt slik av istidens skuring av is og grus.

Det er de små ting som gjør naturen stor - Folehavna er et flott turmål året rundt

Folehavna ligger på Vesterøya i Sandefjord og det er bare å følge hovedveien ut så langt den går. Til slutt ender du opp på p-plass og herfra er det omtrent 20 minutter å gå i rask gange. Folehavna er egentlig bare det riktige navnet i folkemunnet. Folehavna som egentlig er navnet på bukta med sandstrand, ut mot Sandefjordsfjorden. Denne sandstranden passerer du på kyststien omtrent 5 minutter før det endelige målet - odden på sydenden av Vesterøya, som heter Tveitanodden. I dagens kart kalles spissen på Vesterøya for Tveitanodden. Vi velger videre her å kalle stedet for Folehavna.


Dette turområdet er svært barnevennlig med godt tilrettelagte turstier. Det er også fint å sykle her, og en del starter sykkelturen i Sandefjord sentrum og sykler ut på kyststien på Vesterøya.

Folehavna fort

Hele den søndre delen fra en høyde ovenfor sandstranden Folehavna, og til sydligste odde på Vesterøya var en del av kystfortet Folehavna Fort. Det er i dag fortsatt mange bunkere, løpeganger, og skytestillinger her ute ved havgapet. Strategisk plassert ved innseilingen til Oslofjorden er det ikke så rart at okkupasjopnsmakten mente det var viktig at fortet la et så stort beslag på området.

Folehavna fort er et ekstysk kystfort på den sydligste delen av Vesterøya i Sandefjord kommune. Området ble beslaglagt av okkupasjonsmakten den 8. mai 1941.


Fortet, som ble kalt HKB 5/980 Vesterøen av okkupasjonsmakten, var ved krigens slutt bestykket med fire belgiske 12 cm K370(b) feltkanonermed skuddvidde på 15 000 meter, samt flere luftvern- og panservernkanoner. Det meste av skytset var krigsbytte fra tyskernes invasjoner i andre land i Europa. Selve fortet ble opprettet i mai 1941 og fungerte fram til januar 1943 som skolebatteri for hærens kystartilleri, da denne funksjonen ble flyttet til Stavern.


Anlegget hadde ellers flere tunneler i fjellet, den lengste omtrent 120 meter lang. I tillegg kommer blant annet bunkere, forlegningsbrakker, løpegraver, lyskastere, piggtrådgjerde, nærforsvarstillinger, brystvern og minefelt.


Fra fortet er det fri sikt over sjøen mot Onsøy og Hvaler i øst. Mot sør er det åpent hav, mens det i vest er sikt mot Svenner fyr og kyststrøkene av Telemark og Vestfold.


Fortet skal aldri ha vært i direkte kamp, men deltok i flere anledninger i beskytning av allierte fly. Etter krigen ble det meste av anlegget tatt over av Kystartilleriet, mens enkelte deler raskt ble frigitt. I 1957 ble Folehavna fort modernisert, og hovedskytset ble byttet ut med tre 10,5 cm kanoner montert i grube med paddeskjold.


Den militære aktiviteten ved anlegget ble lagt ned i 1993.


I begynnelsen av 2009 ble det kjent at Skifte Eiendom ønsker å gjøre ytterlige sikring av området, spesielt for å verne turgåere mot farer fra konstruksjonene Denne sikringen innebar fjerning av de fleste spor etter militær aktivitet på Vesterøya. Etter en langtrukket prosess med stort lokalt engasjement mort riving, endte det med at Skifte eiendom fikk tillatelse av Sandefjord kommune til å gjennomføre rivingen.Sikringen ble berammet til å starte 19. oktober 2009, og planlagt ferdig til 1. desember 2009. Selv med rivingen av deler av anlegget i 2009 er det ikke noe tvil i dag om at man befinner seg på kystfort.